عملکرد صراط چیست ؟
صراط برگزار کننده جشن ها و برنامه های مذهبی شیعی است در مناطق مرزی شیعه با رویکرد پرورش تیم بومی به همین منظور
نگرانی صراط چیست ؟
صراط نگران تغییر فرهنگ و اعتقادات مردمان شیعه مناطق مورد هجمه و آسیب پذیر به سمت فرقه های ضاله است .
مناطق هدف صراط کجاست ؟
روستاها و مناطق شیعی که مورد هجمه های فرهنگی و اعتقادی قرار گرفتند و به خاطر عدم پشتیبانی ها دچار تزلزل شده اند مناطقی که فاصله بیشتری از مرکز دارند و کم تر کسی آنجا می رود در اولویت ماست
راه حل صراط برای بقیه ی مشکلات در آن مناطق چیست ؟
ما آنچه به صورت تخصصی دنبال می کنیم چالش های فرهنگی و مذهبی است اما نسبت به مشکلات دیگر مناطقی که در آن حضور پیدا می کنیم بی تفاوت نیستیم و تلاش می کنیم با ارتباطات خودمان گروه های جهادی یا تشکل های مختلف را برای رفع مشکلات به آن مناطق گسیل کنیم و اگر نتوانستیم خودمان دست به کار می شویم .
پشتیبان صراط کیست ؟
صراط یک گروه کاملا مردم نهاد است که هسته اولیه آن از دانشجویان و طلاب نخبه تهران شکل گرفته است و آهسته آهسته به یک گروه مردمی با 130 عضو تبدیل شده و همیشه با پشتبانی بانیان مردمی هزینه ی فعالیت ها تامین شده است .
رویکرد صراط چیست ؟
صراط تخصص گراست و سعی می کند در هر مسئله کار را به متخصص آن واگذار کند در مخاطب شناسی ، مخاطب کودک ، نوجوان ، بزگسال ، در تولید محتوا ، در سبک ارائه ، برگزاری دوره های آموزشی و ... کار را به متخصصین هر بخش بسپارد .
ارزش صراط چیست ؟
دغدغه ای را دنبال می کند که کم تر گروه جهادی به آن می پردازند که نبودش می تواند مشکلات اجتماعی جدی برای مناطقی از ایران عزیز ایجاد کند ، متشکل از جوانانی با انگیزه است که اکثرا فارغ التحصیل مدارس و دانشگاه های خوب تهران هستند و به صورت جهادی فعالیت می کنند.
چشم انداز صراط چیست ؟
ایجاد 30 گروه فعال بومی در مناطق مورد هدف و برگزاری سالانه 150 جشن و برنامه توسط گروه های اعزامی از تهران تا سال 1405
Previous
Next
عملکرد صراط چیست ؟
صراط برگزار کننده جشن ها و برنامه های مذهبی شیعی است در مناطق مرزی شیعه با رویکرد پرورش تیم بومی به همین منظور
نگرانی صراط چیست ؟
صراط نگران تغییر فرهنگ و اعتقادات مردمان شیعه مناطق مورد هجمه و آسیب پذیر به سمت فرقه های ضاله است .
مناطق هدف صراط کجاست ؟
روستاها و مناطق شیعی که مورد هجمه های فرهنگی و اعتقادی قرار گرفتند و به خاطر عدم پشتیبانی ها دچار تزلزل شده اند مناطقی که فاصله بیشتری از مرکز دارند و کم تر کسی آنجا می رود در اولویت ماست
راه حل صراط برای بقیه ی مشکلات در آن مناطق چیست ؟
ما آنچه به صورت تخصصی دنبال می کنیم چالش های فرهنگی و مذهبی است اما نسبت به مشکلات دیگر مناطقی که در آن حضور پیدا می کنیم بی تفاوت نیستیم و تلاش می کنیم با ارتباطات خودمان گروه های جهادی یا تشکل های مختلف را برای رفع مشکلات به آن مناطق گسیل کنیم و اگر نتوانستیم خودمان دست به کار می شویم .
پشتیبان صراط کیست ؟
صراط یک گروه کاملا مردم نهاد است که هسته اولیه آن از دانشجویان و طلاب نخبه تهران شکل گرفته است و آهسته آهسته به یک گروه مردمی با 130 عضو تبدیل شده و همیشه با پشتبانی بانیان مردمی هزینه ی فعالیت ها تامین شده است .
رویکرد صراط چیست ؟
صراط تخصص گراست و سعی می کند در هر مسئله کار را به متخصص آن واگذار کند در مخاطب شناسی ، مخاطب کودک ، نوجوان ، بزگسال ، در تولید محتوا ، در سبک ارائه ، برگزاری دوره های آموزشی و ... کار را به متخصصین هر بخش بسپارد .
ارزش صراط چیست ؟
دغدغه ای را دنبال می کند که کم تر گروه جهادی به آن می پردازند که نبودش می تواند مشکلات اجتماعی جدی برای مناطقی از ایران عزیز ایجاد کند ، متشکل از جوانانی با انگیزه است که اکثرا فارغ التحصیل مدارس و دانشگاه های خوب تهران هستند و به صورت جهادی فعالیت می کنند.
چشم انداز صراط چیست ؟
ایجاد 30 گروه فعال بومی در مناطق مورد هدف و برگزاری سالانه 150 جشن و برنامه توسط گروه های اعزامی از تهران تا سال 1405
Previous
Next